Корпоративна політика

Антикорупційна політика компанії ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»

Політикою ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» є ведення чесного бізнесу, не вдаючись до корупції та хабарництва заради отримання нечесної вигоди. Дотримання антикорупційного законодавства та моральних норм – це перше правило ведення нашого бізнесу, що має виявлятися в кожному аспекті нашої діяльності. 

Компанія не допускає хабарництво і корупцію у всіх своїх ділових операціях. Особливо це стосується будь-яких спроб здійснити неналежний вплив на державних службовців, включаючи співробітників організацій, що перебувають у державній власності або у державному управлінні. 

Співробітникам компанії суворо заборонено пропонувати чи приймати хабарі, винагороди або будь-що цінне для неправомірного отримання або підтримки контрактів, бізнесу, схвалень уряду, сприятливих податкових чи митних правил, або для забезпечення будь-якої іншої неправомірної комерційної вигоди від співпраці з будь-якою організацією або фізичною особою.
ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» веде облік і записи, які точно і чесно відображають операції компанії і підтримують систему достовірної бухгалтерської звітності. 

Компанія прагне мати ділові відносини з контрагентами, що підтримують вимоги антикорупційного законодавства та декларують неприйняття корупції. 

Ця антикорупційна політика відображає прихильність компанії високим етичним стандартам ведення бізнесу, вдосконалення корпоративної культури, слідування кращим практикам корпоративного управління та підтримки ділової репутації.