інформація про проект

Статус проекта

Виконані проекти

Категорія

Енергетичне і промислове будівництво

Назва об'єкта

ЗПРРВ Чорнобильської АЕС

Форма участі

Генеральний підрядник

Замовник

ДСП ЧАЕС

Терміни робіт

Грудень 2010 - Травень 2014

Завершення створення автоматизованої системи управління технологічним процесом заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (АСУ ТП ЗПРРВ) Чорнобильскої АЕС

Проектом було передбачено завершення створення автоматизованої системи управління технологічним процесом заводу з переробки рідких радіоактивних відходів ЧАЕС.

Для завершення створення АСУ ТП виконані наступні роботи:

  • усунення виявлених недоліків в проектуванні нижнього рівня АСУ ТП та додаткове проектування нижнього рівня АСУ ТП;
  • перепроектування верхнього рівня АСУ ТП  для централізації контролю та управління різними технологічними системами ЗПРРВ, покращення експлуатаційних показників системи та підвищення її надійності;
  • повна переробка програмного забезпечення;
  • поставка відсутнього та додаткового обладнання, ЗІП, ліцензійного інструментального програмного забезпечення;
  • частковий демонтаж раніше встановленого та монтаж нового обладнання АСУ ТП;
  • розробка експлуатаційної документації;
  • навчання експлуатуючого персоналу Замовника;
  • функціональні та комплексні випробування АСУ ТП.

Реалізація проекту дозволила встановити нове надійне сучасне обладнання нижнього та верхнього рівня АСУ ТП ЗПРРВ, а також автоматизувати вузли, які не увійшли в алгоритми управління першочергового проекту. Дане обладнання дозволяє експлуатувати  завод з високим рівнем безпеки для навколишнього середовища та роботи обслуговуючого персоналу. 
Фінальним етапом завершення робіт було проведення комплексних «активних» випробувань. За період проведення комплексних «активних» випробувань перероблено 3,4 м3 РРВ, отримано 40 упаковок радіоактивних відходів (200-літрові бочки), 4 із яких направлені на захоронення в спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ). Зауважень до роботи обладнання, перевищення контрольних рівнів радіаційної безпеки не виявлено. 
Управління всіма технологічними процесами заводу здійснювалось за допомогою нової АСУ, в автоматичному режимі, з мінімальним залученням експлуатуючого персоналу.

Галерея проекту