інформація про проект

Статус проекта

Поточні проекти

Назва об'єкта

ПрАТ «Київський КПК»

Форма участі

Генеральний проектувальник

Замовник

ПрАТ «Київський КПК»

Терміни робіт

Лютий 2019 - Вересень 2020

Впровадження інноваційної технології з термічної переробки вторинного відходу картонно-паперового виробництва для ПрАТ «Київський КПК»

Проектом передбачено створення промислово – дослідного зразка технологічної лінії підготовки та спалювання макулатурного скопу (способом цільової або направленої твердофазової мінералізації зольного залишку) з метою отримання ліквідної та теплової енергії із застосуванням золи для ПрАТ «Київський КПК».

Реалізація проекту передбачає будівництво єдиного, інтегрованого в основне виробництво, структурного підприємства ПрАТ «Енергія», об'єкта - комплексу підготовки та спалювання макулатурного скопу (Комплекс). Запланована потужність Комплексу з переробки скопу – 42 000 т/рік, що дозволить додатково отримувати 45 700 Гкал/рік теплової енергії, у вигляді технологічного пару (Р = 1,3 МПа, Т=220 ºС), та близько 7 000 т/рік зольного продукту – сировини для виготовлення будівельних матеріалів.

Проведення запланованих дослідно-конструкторських розробок і подальше впровадження проекту з будівництва Комплексу, з підготовки та спалювання макулатурного скопу, дозволить кардинально вирішити не тільки проблему відходів на ПрАТ «Київський КПК», а ще дасть змогу перейти на значно вищий рівень рентабельності виробництва, як за рахунок прямого енергозаміщення, так і за рахунок диверсифікації коштів на придбання енергоносіїв і сировини, отриманих від збуту та переробки золи.

Крім економічної привабливості, впровадження проекту з термічної переробки макулатурного скопу має значні екологічні переваги. Так, за рахунок планованих додаткових об’ємів переробки, впродовж 10 років після реалізації проекту КПС (Комплекс з переробки Скопу), буде здійснена рекультивація полігону промислових відходів «Петровський», а отриманий зольний залишок, який (в деяких технологіях виготовлення будівельних матеріалів) повністю заміняє цемент, має в два рази менший показник питомих викидів СО2, ніж під час випалу цементного клінкеру.